Cleverhouse I/O kort

SC.IM.02

SC.IM.02 kortet er et basalt I/O MODBUS kort som typisk anvendes til relæstyring af forskellige brugsgenstande, f.eks
lysstyring.
Det er meget montagevenligt da det monteres på DINskinne, med alle forbindelser i 3,5mm terminalstik med undtagelse af
kommunikations stik som er en 5mm. Dermed er kortet også meget nemt at udskifte.
Temperaturmålingen foregår hurtigt og præcist vha digitale sensorer som kan måle i området -25 til 125 grader celcius med
nøjagtigheder helt ned til +/-0,5°C i området -10 til 85°C og med en temperatur opløsning på 0,0625°C. Temperaturen på
hver kanal kan hentes via MODBUS protokollen.
Kortet har også 5 stk digitale indgange hvor status kan hentes via MODBUS om de enten er lave eller høje. Hvis der er
behov for yderligere kan de 5 temperatur indgange også anvendes som digitale indgange.
De ovenstående funktioner er placeret på den øverste klemrække.
I den nederste klemrække findes der 5 stk NO kontaktsæt
MODBUS profilen kan fåes ved at kontakte Softcontrol, såfremt kortet ønsket anvendt som et standard MODBUS I/O kort.
MODBUS adressen på kortet kan sættes efter kundens eget ønske, men som standard er adressen de sidste to tal i
serienummeret, f.eks: SC.IM.02 .01-01-1533-098, hvor MODBUS adressen så er 98. Kommunikations hastigheden er en
baud rate på 19200, en startbit, en stop bit og lige paritetsbit.
Kortet har indbygget 2 dioder i nederst venstre hjørne, en grøn og en rød. Grøn viser om den kører lokal mode eller remote.
Ved et blink gang per sekund betyder at den kører lokale og med 2 blink per sekund er den i remote. Fra fabrikken er tiden
for remote til lokal sat til 600s. Den kan via MODBUS sættes efter ønske mellem 1 og 65535s.
Rød er fejl og viser kun fejl ved temperatur fejl. Et blink viser at temperatur sensor 1 ikke kører osv.
Øverst på kortet er der 8 dioder hvor kun de 5 er i anvendelse. Hver diode viser status på relæ vorvidt den er tændt eller ej.
Når grøn lyser betyder det at relæ er tændt.
De 5 indgange kan også bruges som alarmindgange, fx sammenkoblet med kontakter monteret på induerne. Står de åbne
eller bliver smadret pga. tyveri eller hærværk vil det kunne ses i Energistyringsprogrammet.
*96131602*