Cleverhouse I/O kort

SC.IM.01

SC.IM.01 kortet er et basalt I/O MODBUS kort som typisk anvendes til varmestyring med op til 5 rum.
Det er meget montagevenligt da det monteres på DINskinne, med alle forbindelser i 3,5mm terminalstik med undtagelse af
kommunikations stik som er en 5mm. Dermed er kortet også meget nemt at udskifte.
Temperaturmålingen foregår hurtigt og præcist vha digitale sensorer som kan måle i området -25 til 125 grader celcius med
nøjagtigheder helt ned til +/-0,5°C i området -10 til 85°C og med en temperatur opløsning på 0,0625°C. Temperaturen på
hver kanal kan hentes via MODBUS protokollen.
Kortet har også 5 stk digitale indgange hvor status kan hentes via MODBUS om de enten er lave eller høje. Hvis der er
behov for yderligere kan de 5 temperatur indgange også anvendes som digitale indgange.
De ovenstående funktioner er placeret på den øverste klemrække.
I den nederste klemrække findes der 5 FET udgang som kan anvendes til at styre en 24V radiator actuater. Alternativt kan
der også monteres eksterne relæer til styring af større belastninger
Kortet kan direkte anvendes som slavekort sammen med en Softcontrol cleverhouse controller SC.CC.01, hvor kortet kan
styre 5 varmezoner ud fra de målte temperaturer. Hvis der er behov for trådløs temperatur måling kan dette også lade sig
gøre ved at anvende Enocean temperatur følere som tilkobles Cleverhouse controlleren SC.CC.01.
MODBUS profilen kan fåes ved at kontakte Softcontrol, såfremt kortet ønsket anvendt som et standard MODBUS I/O kort.
MODBUS adressen på kortet kan sættes efter kundens eget ønske, men som standard er adressen de sidste to tal i
serienummeret, f.eks: HC5MR.01-01-1533-098, hvor MODBUS adressen så er 98. Kommunikations hastigheden er en
baud rate på 19200, en startbit, en stop bit og lige paritetsbit.
Kortet har indbygget 2 dioder i nederst venstre hjørne, en grøn og en rød. Grøn viser om den kører lokal mode eller remote.
Ved et blink gang per sekund betyder at den kører lokale og med 2 blink per sekund er den i remote. Fra fabrikken er tiden
for remote til lokal sat til 600s. Den kan via MODBUS sættes efter ønske mellem 1 og 65535s.
Rød er fejl og viser kun fejl ved temperatur fejl. Et blink viser at temperatur sensor 1 ikke kører osv.
Øverst på kortet er der 8 dioder hvor kun de 5 er i anvendelse. Hver diode viser status på MOSFET hvorvidt den er tændt
eller ej. Når grøn lyser betyder det at MOSFET er tændt.
Kortet er bestykket med kraftige transistorer (MOSFETs), så kortet kan styre 24V radiatoraktuatorer direkte. Ulig relæer
slides transistorer praktisk taget ikke, hvilket giver høj pålidelighed.
De 5 indgange kan også bruges som alarmindgange, fx sammenkoblet med kontakter monteret på induerne. Står de åbne
eller bliver smadret pga. tyveri eller hærværk vil det kunne ses i Energistyringsprogrammet.